[1]
Głuszkowski, M. 2021. Problemy wspierania międzypokoleniowej transmisji języka mniejszości w społecznościach mniejszościowych. Na przykładzie staroobrzędowców mieszkających w Polsce: Institutional support of intergenerational transmission of minority language (on the example of Russian Old Believers in Poland). Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (wrz. 2021), 251–268. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6475.