[1]
Jakubowska-Krawczyk, K. i Romaniuk, S. 2021. Kody kulturowe wykorzystywane w ukraińskiej sztuce zaangażowanej (na przykładzie prac A. Jermołenki i O. Komjachowa): Cultural codes used in Ukrainian engaged art (the case of the works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov). Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (wrz. 2021), 343–356. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6480.