[1]
Kaminskaya, T. 2021. Media discourse of national identity: Russia and Germany: Медиадискурс национальной идентичности: Россия и Германия. Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (wrz. 2021), 357–358. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6481.