[1]
Doliwa, U. 2021. Transformacja systemu radiofonii w Polsce w kontekście zmian w Europie Wschodniej. Analiza pierwszego procesu koncesyjnego: The transformation of the radio system in Poland in the context of changes in Eastern Europe. The analysis of the first licensing process. Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (cze. 2021), 399–413. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6484.