[1]
Lis-Wielgosz, I. 2020. magistyka społeczno-kulturowa w średniowiecznej Serbii, czyli o strategii budowania wizerunku serbskich panujących: Social-cultural representation in the medieval Serbia namely, on the strategies of creating the image of Serbian rulers. Przegląd Wschodnioeuropejski. 11, 2 (grudz. 2020), 31–46. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6487.