[1]
Leszczak, O. 2020. Obraz nauki i naukowca w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja: The image of science and scientist in the cultural and civilization aspect: Poland – Ukraine – Russia. Przegląd Wschodnioeuropejski. 11, 2 (grudz. 2020), 47–61. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6488.