[1]
Sładkiewicz, Żanna 2020. Linguistic image of an opposition journalist in the pragmatic perspective: Речевой имидж оппозиционного журналиста в прагмалингвистическом ракурсе. Przegląd Wschodnioeuropejski. 11, 2 (grudz. 2020), 155–165. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6498.