[1]
Karwacka, M. 2020. Obraz Rosji w blogach literackich pisarzy rosyjskich: Image of Russia in literary blogs of Russian writers. Przegląd Wschodnioeuropejski. 11, 2 (grudz. 2020), 205–216. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6503.