[1]
Łach, W. 2021. Działania wojenne gen. Żeligowskiego wobec Litwy. Próby rozstrzygnięcia konfliktu przez ligę narodów : General Żeligowski’s warfare against Lithuania. Attempts to resolve the conflict by the League of Nations. Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 2 (grudz. 2021), 75–90. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6863.