[1]
Pełczyński, G. i Pomieciński, A. 2021. Armeńscy Jezydzi. Proces akulturacji a specyfika diaspory: Armenian Yezidis. The acculturation process and the specificity of the diaspora. Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 2 (grudz. 2021), 263–276. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6880.