[1]
Graczykowska, T. 2021. Obraz radzieckiego sportu w moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” w ujęciu ideologicznym i językowym (1927-1938): Soviet sport in the Moscow newspaper „Trybuna Radziecka” – ideology and language (1927-1938). Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 2 (grudz. 2021), 351–363. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6886.