[1]
Augusiewicz, S. 2023. Przyczynek do badań nad szlachtą ruską w Wielkim Księstwie Litewskim. Część II. Genealogia Woyniłłowiczów z Boryszyna do początku XIX w. Przegląd Wschodnioeuropejski. 13, 2 (sty. 2023), 9–19. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.8445.