(1)
Nowak, G. O Rizomie I Cechach Rizomatycznych Na przykładzie powieści Michaiła Szyszkina „Взятие Измаила”. pw 2018, 9, 337-346.