(1)
Klimiuk, Z. Stosunki Gospodarcze I Handlowe ZSRR – Niemcy W Latach 1918–1940 (część 1). pw 2018, 9, 49-64.