(1)
Matveichyk, D. Rozwój Biografistyki I Regionalistyki Powstania Styczniowego Na Białorusi W Historiografii Polskiej Okresu międzywojennego: The Development of Biography Studies and Regional Studies of the 1863–1864 Uprising in Belarus in Polish Historiography of the Interwar Period. pw 2019, 10, 89-101.