(1)
Olechowski, P. Początki działalności Konsulatu Generalnego RP W Kijowie Po II Wojnie światowej (1947−1949): The Beginnings of Diplomatic Operation of Consulate General of the Republic of Poland in Kyiv After the Second World War (1947–1949). pw 2019, 10, 179-192.