(1)
Gabryś-Sławińska, M. Oswajanie „śmiertelnego niebezpieczeństwa”. Rewolucja Lutowa Na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” W 1917 Roku: Taming “mortal danger”: The February Revolution on the Pages of “Illustrated Weekly” in 1917. pw 2020, 11, 123-134.