(1)
Ivanov, A. Sprawy Honorowe Z udziałem Polskich Deputowanych Do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego W 1906 I 1913 Roku (na Materiale Prasy rosyjskiej): Affairs of Honour With Participation of Polish Deputies of Imperial Duma in 1906 and 1913 (following Russian Press). pw 2021, 12, 63-72.