(1)
Klimiuk, Z. Uwarunkowania Rozwoju Gospodarczego I Handlu Zagranicznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej W Okresie międzywojennym (1918-1939): Conditions of Economic Development and Foreign Trade of the Countries of Central and Eastern Europe in the Interwar Period (1918-1939). pw 2021, 12, 75-88.