(1)
Pietnoczka, P. Polityka Zagraniczna I bezpieczeństwo W Programach Wyborczych Partii Politycznych Podczas Kampanii Parlamentarnej 2019 R. W Ukrainie: Foreign and Security Policy in the Election Programs of Political Parties During the 2019 Parliamentary Campaign in Ukraine. pw 2021, 12, 125-136.