(1)
Staśkiewicz, U. Organizacja Obrony Narodowej W Wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii I Rosji: Organization of National Defence in Selected Countries. Comparative Analysis of Estonia, Finland And Russia. pw 2021, 12, 137-152.