(1)
Rosik, P.; Wiśniewski, R. Ruch Graniczny Z Polski Do Obwodu Kaliningradzkiego Na Tle pozostałych odcinków zewnętrznej Granicy Unii Europejskiej: Border Traffic from Poland to the Kaliningrad Region in the Context of Other Sections of the External Border of the European Union. pw 2021, 12, 195-208.