(1)
Hurska-Kowalczyk, L. Główne podejścia Teoretyczne Do Analizy „kolorowych rewolucji” Na Obszarze Postradzieckim: Theoretical Approaches to the Analysis of ‘colour revolutions’ in Post-Soviet Space. pw 2021, 12, 225-234.