(1)
Witczak, K. T. Ugrofinizmy W języku Staropruskim: Finno-Ugric Borrowings in Old Prussian. pw 2021, 12, 237-250.