(1)
Głuszkowski, M. Problemy Wspierania międzypokoleniowej Transmisji języka mniejszości W społecznościach mniejszościowych. Na przykładzie staroobrzędowców mieszkających W Polsce: Institutional Support of Intergenerational Transmission of Minority Language (on the Example of Russian Old Believers in Poland). pw 2021, 12, 251-268.