(1)
Kosmeda, T.; Janik, K.; Janczura, D. Modern Onomastic Terminology: Ukrainian and Russian Scientific Discourse As to the Formation of the Internet Onomasticon: Сучасна ономастична термінологія: дискусії українських і російських учених щодо формування інтернет-ономастикону. pw 2021, 12, 305-316.