(1)
Starzyńska-Kościuszko, E. Bronisław Ferdynand Trentowski Vs. Panslawizm Rosyjski: Bronisław Ferdynand Trentowski Vs. Russian Pan-Slavism. pw 2021, 12, 319-330.