(1)
Jakubowska-Krawczyk, K.; Romaniuk, S. Kody Kulturowe Wykorzystywane W ukraińskiej Sztuce zaangażowanej (na przykładzie Prac A. Jermołenki I O. Komjachowa): Cultural Codes Used in Ukrainian Engaged Art (the Case of the Works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov). pw 2021, 12, 343-356.