(1)
Doliwa, U. Transformacja Systemu Radiofonii W Polsce W kontekście Zmian W Europie Wschodniej. Analiza Pierwszego Procesu Koncesyjnego: The Transformation of the Radio System in Poland in the Context of Changes in Eastern Europe. The Analysis of the First Licensing Process. pw 2021, 12, 399-413.