(1)
Lis-Wielgosz, I. Magistyka społeczno-Kulturowa W średniowiecznej Serbii, Czyli O Strategii Budowania Wizerunku Serbskich panujących: Social-Cultural Representation in the Medieval Serbia Namely, on the Strategies of Creating the Image of Serbian Rulers. pw 2020, 11, 31-46.