(1)
Leszczak, O. Obraz Nauki I Naukowca W Aspekcie Kulturowo-Cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja: The Image of Science and Scientist in the Cultural and Civilization Aspect: Poland – Ukraine – Russia. pw 2020, 11, 47-61.