(1)
Karwacka, M. Obraz Rosji W Blogach Literackich Pisarzy Rosyjskich: Image of Russia in Literary Blogs of Russian Writers. pw 2020, 11, 205-216.