(1)
Rybarczyk-Dyjewska, J. Wizerunek Uzdrowicielki Syberyjskiej (Natalii Stiepanowej) W świetle Krytycznej Analizy Dyskursu: The Image of the Siberian Healer in the Light of Critical Discourse Analysis. pw 2020, 11, 373-384.