(1)
Nowakowska-Kempna, I. Wizerunek Malowany Frazeologią (na przykładzie języka ukraińskiego): A Picture Painted in Phraseology (on the Example of Ukrainian Language). pw 2020, 11, 471-486.