(1)
Żukowski, A.; Chełminiak, M. Détente między Zachodem a Wschodem. Konferencja Bezpieczeństwa I Współpracy W Europie Z Perspektywy Polski: Détente Between the West and the East. The Conference on Security and Cooperation in Europe from the Polish Perspective. pw 2021, 12, 237-250.