(1)
Pełczyński, G.; Pomieciński, A. Armeńscy Jezydzi. Proces Akulturacji a Specyfika Diaspory: Armenian Yezidis. The Acculturation Process and the Specificity of the Diaspora. pw 2021, 12, 263-276.