(1)
Leszczak, O.; Prosianyk, O. Analiza Kulturowo-Cywilizacyjna Publicznego Dyskursu Ĺ‚amania Prawa W Rosji I Na Ukrainie: Cultural and Civilization Analysis of Public Discourses of Lawbreaking in Russia and Ukraine. pw 2021, 12, 339-350.