(1)
Graczykowska, T. Obraz Radzieckiego Sportu W Moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej” W ujęciu Ideologicznym I językowym (1927-1938): Soviet Sport in the Moscow Newspaper „Trybuna Radziecka” – Ideology and Language (1927-1938). pw 2021, 12, 351-363.