(1)
Augusiewicz, S. Przyczynek Do Badań Nad Szlachtą Ruską W Wielkim Księstwie Litewskim. Część II. Genealogia Woyniłłowiczów Z Boryszyna Do początku XIX W. pw 2023, 13, 9-19.