Doroszczyk, J. (2018). Opricznina jako pierwsza rosyjska służba specjalna i jej znaczenie w systemie politycznym. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(2), 11–24. https://doi.org/10.31648/pw.2996