Klimiuk, Z. (2018). Stosunki gospodarcze i handlowe ZSRR – Niemcy w latach 1918–1940 (część 1). Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(1), 49–64. https://doi.org/10.31648/pw.3364