Matveichyk, D. (2019). Rozwój biografistyki i regionalistyki powstania styczniowego na Białorusi w historiografii polskiej okresu międzywojennego: The Development of Biography Studies and Regional Studies of the 1863–1864 Uprising in Belarus in Polish Historiography of the Interwar Period. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(1), 89–101. https://doi.org/10.31648/pw.4505