Olechowski, P. (2019). Początki działalności Konsulatu Generalnego RP w Kijowie po II wojnie światowej (1947−1949): The Beginnings of Diplomatic Operation of Consulate General of the Republic of Poland in Kyiv after the Second World War (1947–1949). Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(2), 179–192. https://doi.org/10.31648/pw.5472