Gabryś-Sławińska, M. (2020). Oswajanie „śmiertelnego niebezpieczeństwa”. Rewolucja lutowa na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1917 roku: Taming “mortal danger”: The February Revolution on the pages of “Illustrated Weekly” in 1917. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(1), 123–134. https://doi.org/10.31648/pw.5975