Szmyt, A. (2021). Struktura szkolnictwa w imperium rosyjskim na początku XIX wieku. Zarys problemu: The structure of education in the Russian Empire at the beginning of the 19th century – outline of the issue. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 21–33. https://doi.org/10.31648/pw.6456