Ivanov, A. (2021). Sprawy honorowe z udziałem polskich deputowanych do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego w 1906 i 1913 roku (na materiale prasy rosyjskiej): Affairs of honour with participation of polish deputies of Imperial Duma in 1906 and 1913 (following Russian press). Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 63–72. https://doi.org/10.31648/pw.6461