Pietnoczka, P. (2021). Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo w programach wyborczych partii politycznych podczas kampanii parlamentarnej 2019 r. w Ukrainie: Foreign and security policy in the election programs of political parties during the 2019 parliamentary campaign in Ukraine. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 125–136. https://doi.org/10.31648/pw.6465