Staśkiewicz, U. (2021). Organizacja obrony narodowej w wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii i Rosji: Organization of national defence in selected countries. comparative analysis of Estonia, Finland And Russia. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 137–152. https://doi.org/10.31648/pw.6466