Rosik, P., & Wiśniewski, R. (2021). Ruch graniczny z Polski do Obwodu Kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej: Border traffic from Poland to the Kaliningrad region in the context of other sections of the external border of the European Union. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 195–208. https://doi.org/10.31648/pw.6470