Hurska-Kowalczyk, L. (2021). Główne podejścia teoretyczne do analizy „kolorowych rewolucji” na obszarze postradzieckim: Theoretical approaches to the analysis of ‘colour revolutions’ in post-Soviet space. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 225–234. https://doi.org/10.31648/pw.6473